Learning Management System

Volta Compleet biedt de omgeving waarbij leren, werken en communiceren samenkomen. De leeromgeving (LMS) is volledig geïntegreerd met Office365, Google for Education en de leerlingenadministratie. 

  • Docenten kunnen eenvoudig lesmateriaal aanmaken en delen, (gepersonaliseerde) leerdoelen opstellen en toewijzen, digitaal en hybride lesgeven, toetsen en de voortgang van leerlingen monitoren en uiteraard daarover ook communiceren met ouders. 
  • Leerlingen worden gemotiveerd zelfstandig te werken aan hun leerdoelen, beschikken over de mogelijkheid taken en huiswerk te planning, geïntegreerd met het rooster en de agenda van de leerling.
  • Ouders kunnen actief worden betrokken bij het leerproces en de voortgang daarvan.

Studiewijzer

In de studiewijzer vind je voor ieder vak een overzicht wat er van week tot week gedaan moet worden. Dankzij dit overzicht kun je op basis van je individuele leerdoelen zelfstandig naar toetsen werken.

Formatie

Bekijk per klas de leerlingen met bijbehorende informatie en een interactieve klassenplattegrond. Tevens is dit een snelle manier om contact te leggen met de student, ouders of mentoren.

Lesmateriaal

Maak en deel lesmateriaal en vul deze geheel naar eigen inzicht met tekst, afbeeldingen, YouTube links, quizes en overhoringen zodat het volledig aansluit bij de lesstof. Ook is het mogelijk om eigen lesmateriaal en toetsen over te zetten.

Toetsen

Neem formatieve toetsen af om voortgang te meten bij je leerlingen en geef feedback waar dit nodig is gebleken. Ook kan een leerling zichzelf of een ander overhoren om de lesstof te oefenen.

Klaslokaal

Geef online les middels een videogesprek. Hierbij is het mogelijk om beeld en/of geluid te delen, te schrijven op een virtueel bord en chatten met deelnemers. Ook is het uiteraard mogelijk om bestanden te delen.

Registratie

Vanwege de volledige integratie met de software waar je organisatie gebruik van maakt, kun je hier de afwezigheidsregistratie en andere belangrijke zaken doorvoeren.

Agenda

Een overzichtelijk agenda met hierin al je (online) lessen, afspraken, vergaderingen, inleveropdrachten en toetsen. Bekijk deze onderdelen afzonderlijk of als overzicht. Ook kun je hier je huiswerk inplannen.

Resultaten

Een docent heeft inzicht in de voortgang van leerlingen op basis van ingeleverde opdrachten, behaalde cijfers en eventueel het aantal punten die zij behalen via het Positive Behaviour Support systeem.

Office365 en Google for Education

Niet de beperkingen van een Office365 omgeving wel de voordelen van een volledige integratie met Office365 en Google for Education.

Samenwerken

Werk in groepjes aan een opdracht met feedback van je docent. Deze werkgroepen kunnen een vak of leerjaar overstijgen. Met toestemming van een docent kunnen leerlingen ook werkgroepen aanmaken.

Zelfstandig werken

Leerlingen worden gemotiveerd zelfstandig te werken. Op basis van leerdoelen kunnen leerlingen opdrachten en taken plannen. Daarbij wordt in de agenda rekening gehouden met het rooster, de schoolagenda maar ook buitenschoolse activiteiten zoals werk en sport.

Ondersteuning

Een leeromgeving is pas geslaagd als alle gebruikers deze omarmen. Docenten worden ondersteund met een helpfunctie, een uitgebreide handleiding en een telefonische helpdesk. Daarnaast hebben zij voor verdieping altijd beschikking over een overzichtelijk e-learning.