Stage app voor bedrijvenLeerlingen, ouders en medewerkers vinden ook alle informatie en communicatie over stage in het onderwijsportaal en de bijbehorende app.

  • Voor leerlingen, ouders en medewerkers is geen aparte stage app (meer) nodig. 
  • Alles stageformulieren, de communicatie, de stage-opdrachten en de voortgang daarvan op één centrale plaats.  
  • De mogelijkheid om de communicatie met stagebedrijven te vereenvoudigen en verbeteren.
  • Beter inzicht in de voortgang, de stage-uren en uitval van stagiaires voor zowel begeleiders, mentoren als de schoolleiding.    

Solliciteren

Leerlingen vinden eenvoudig informatie over alle stagebedrijven en de stageplaatsen die zij aanbieden. Leerlingen kunnen vervolgens online solliciteren. Bedrijven kunnen stagiaires online uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. 

Ondertekenen

Formulieren waaronder ook stage-overeenkomsten zijn digitaal inzichtelijk en kunnen indien gewenst digitaal worden ondertekend. Ook is het mogelijk evaluaties en enquêtes op te maken en uit te vragen. 

Opdrachten

Leerlingen en stagebegeleiders hebben toegang tot alle opdrachten en inzicht in de voortgang daarvan. De stagiaires en begeleiders beschikken over een online omgeving om digitaal samen te werken en feedback te geven en te ontvangen. 

Uren en absentie

Stagiaires kunnen online uren stage uren bijhouden en deze uren zijn voor de stagebegeleider en school inzichtelijk. Stagiaires en de stagebegeleider hebben de mogelijkheid absenties en verlof digitaal door te geven. 

Communicatie

Gesprekken tussen stagiaires, begeleiders en school kunnen digitaal worden gepland en indien gewenst binnen het portaal en de app online worden gevoerd. Een school kan stagebedrijven ook op hoogte houden van ontwikkelingen door het versturen van nieuwsberichten waarbij belangrijke berichten kunnen worden voorzien van een notificatie. 

Voortgang

Mentoren en stagebegeleiders hebben inzicht in de uren, absenties, voortgang en communicatie van hun leerlingen. Een dashboard biedt de schoolleiding en een centraal stagebureau de mogelijkheid stagiaires centraal te monitoren. 

Benieuwd naar wat we voor jouw school kunnen betekenen? Vraag nu een vrijblijvende demonstratie aan!